Květen 2014

DZ-4 Tabulka pomocného zaměřovače

1. května 2014 v 12:06 | NCNS |  Opevnění
Na níže uvedených obrázcích je zobrazena tabulka pomocného zaměřovače.
Tabulka je odlitek z hliníkové slitiny.
Přední část měla bílý nátěr (zbytek šedý) na něž se potom zakreslila zjednodušeně lokalita kam se mělo kulometu střílet.
Zjednodušený obraz měl sloužit k navedení zbraně do míst, kde se nacházel nepřítel, ale přes mlhu nebo dým z dýmovnic ho nebylo možné najít a zaměřit přímo.
Tabulka se upevňuje přes objímku na zadní straně na držák tabulky, jenž se následně upevní k lafetě.

Přední pohled na tabulku pomocného zaměřovače.
Zadní pohled na odlitek tabulky

Zdroj: Vymodelováno podle technické dokumentace fondu ŘOP VÚA Praha