Siemens NX Feature+Feature Operation

23. března 2010 v 14:14 | NCNS |  Siemens PLM NX
Nahoře jsou zobrazeny dvě palety. Paleta Feature a Feature Operation. Jsou to základní palety modulu Modeling. Popisovány budou zleva doprava. Při rozkliknutí trojúhelníčku vedle křížku v pravé části palet se otevře panel, kde se navolí další funkce. Ale ty se většinou v praxi nepoužívají.

Jak budu doplňovat jednotlivé funkce, budou na ně aktualizovány odkazy.

Paleta Feature:
 1. Sketch - přepnutí do prostředí návrhu k provedení základních tvarů, většinou jednodušších půdorysů objektů. Provádí se zde 2D parametrické i neparametrické (volné) návrhy.
 2. Extrude - vytažení původního 2d náčrtu. Pokud je náčrt v rovině, tak vytažením vznikne těleso. Většinou je těleso taženo kolmo na rovinu nárčtu. Pokud je náčrt v prostoru, tak vytažením vznikne plocha tažená ve směru předem určeného vektoru.
 3. Revolve - vytvoření tělesa rotací náčrtu v definovaném počátečním a koncovém úhlu okolo stanovené osy.
 4. Swept - šablonování. Spojení dvou různých od sebe vzdálených náčrtů s trajektorií.
 5. Sweep along Guide - šablonování s průvodcem.
 6. Tube - vytvoření potrubí podle připravené osy.
 7. Pre-NX5 Hole - otvor volný nebo s parametrickou polohou. Funkce ze starých verzí.
 8. Hole - otvor na bod. Když není definován bod středu otvoru na ploše, proběhne přepnutí do Sketch.
 9. Boss - vytvoření definovaného válcového tělesa na ploše s udáním polohy.
 10. Pocket - vytvoření otvoru obdelníkového nebo válcového typu s definovanými rozměry a polohou.
 11. Pad - vytvoření nového obdelníkového tělesa na ploše s definovanými rozměry a polohou.
 12. Emboss - tento prvek se mi nepovedlo smysluplně využít.
 13. Slot - k vytvoření drážek.
 14. Groove - vytvoření zápichu na rotačním tělese.
 15. Exctract Geometry - vytvoření nové plochy z geometrie tělesa, nebo kopírování plochy.
 16. Sheet from Curves - plocha tažená z křivky.
 17. Thicken - vysunutí plochy ve směru normály.
Paleta Feature Operation:
 1. Booleovy operace - Unite - spojit(sečíst), Subtract - odebrat(odečíst), Intersect - průnik(společná část obou těles). Je možné zachování původních Target i Tool.
 2. Parametrické prvky - výběr a vložení param. prvků: plocha, vektor, souřadný systém a bod.
 3. Draft - úkos stěny tělesa.
 4. Edge Blend - zaoblení hran tělesa.
 5. Face Blend - zaoblení ploch.
 6. Soft Blend - zaoblení ploch přes tangentu a křivky.
 7. Chamfer - sražení hran těles.
 8. Schell - je vytvoření skořepiny.
 9. Thread - závit do otvoru.
 10. Mirror Feature - zrcadlení základních prvků.
 11. Mirror Body - zrcadlení těles.
 12. Sew - sešití ploch. Při sešití uzavřených ploch vznikne těleso.
 13. Patch - zatím jsem nepoužil.
 14. Wrap Geometry - uzavření tělesa. Například když jsou v tělese neprůchozí otvor, tak se uzavře plocha s neprůchozím otvorom a nezůstane po něm v ploše stopa, jako při klasickém zalepování. Ještě jednodušeji se nechají odstraňovat otvory pomocí sinchroní technologie, ale to je jiná kapitola.
 15. Offset Face - posunutí plochy.
 16. Scale Body - úprava pomocí měřítka nebo poměrem.
 17. Split Body - rozdělení tělesa rovinou nebo plochou.
 18. Divide Face - rozdělení plochy tělesa křivkou, plochou nebo rovinou.
 19. Hole - popsáno výše.
 20. Trim Body - ořez tělesa plochou nebo rovinou.
 21. Exctract Geometry - popsáno výše.
 22. Join Face - spojení ploch tělesa.
 23. Instance Feature - kopírování prvků Feature pomocí pole.
 24. Assembly Cut - zatím jsem nepoužil
 25. Promote Body - přesunutí dílu ve stromové struktůře sestavy z loaded assembly do assembly. Výsledkem je, že se díl nenačítá jako připojený komponent, ale jako komponent v souboru sestavy. Používá se při exportování sestav.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama