Září 2009

Lehké opevnění vz.37

28. září 2009 v 13:46 | NCNS
Jak již bylo zmíněno, vzor 37 byl konstruován tak, aby bylo zabráněno možnosti přímého zásahu a vyřazení osádky z boje. Proto byla čelní strana k nepříteli kryta záhozem a palba měla být vedena z bočních střílen. Opevnění měla být od sebe vzdálena 100 až 600 metrů podle náročnosti terénu. Objekty se kryly vzájemně. Objekt kryly svou palbou objekty po pravé i levé straně. Navíc se počítalo s několika liniemi za sebou. Tyto objekty byly dále určeny pro vykrytí slepých míst těžkých nepevnění. Posádku LO.vz.37 tvořilo 7 mužů.

Lehké opevnění vz.36

15. září 2009 v 17:20 | NCNS
Lehká opevnění vz. 36 měla jednoduchou konstrukci. Standardně byly rozděleny do typů A,B,C. Rozdíl mezi typem A a B byl pouze v odolnosti (sílou stěn a stropu). Jedná se o dvoustřílnový bunkr s jednou místností. Typ C měl stejnou odolnost jako typ B, akorát byl širší a přibyla mu jedna přímá střílna mezi dvě šikmé. Výzbroj tvořily nadbytečné těžké kulomety Schwarzlose vz.7/24, i když standardně měly být vybaveny lehkým kulometem vz.26. Kulomet byl umístěn na dřevěném stolku. Osádku měly tvořit u typu A,B 4 muži. Dva střelci a dva nabíječi. U typu C 6 mužů (3 střelci a 3 nabíječi). Vstup byl v zadní stěně a zavíral se zásuvnými ocelovými dveřmi. Zásobování bunkrů (munice, potraviny a voda) mělo být prováděno převážně v noci. Bunkry měly být od sebe umístěny ve vzdálenostech 600-800m. Tím vznikla přehrada kosých nebo přímých paleb proti nepříteli. Pevnůstky byly často umisťovány na svahy přivrácené k nepříteli. To zajišťovalo ostřelování nepřítele už na jeho území. Bohužel čelní stěny objektů byly touto konstrukcí a strategií vystaveny snadnému ostřelování z děl nepřítele. Což mohlo mít za následek zničení objektu, než by vůbec zasáhla osádka do bojů. Dále tu byla přímá palba z kulometů nepřítele do oken pro střelbu z vlastních zbraní. Tím by došlo k rychlému vyřazení objektu z boje. To si ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací) uvědomovalo a pracovalo na novém typu opevnění. Tím mělo být Lehké opevnění vz.37 ((popsáno bude v dalším článku)).
Je zde malý spor o předsazení pod střílnami. Některé literatury ho uvádí a jiné ho vůbec nezmiňují. Takže podle literatury, které tento prvek zmiňuje, je to práh, který měl zajistit stabilitu LO proti převrácení při čelním zásahu a zvýšit jeho dosedací plochu v terénu. Německá studie našich opevnění "Denkschrift", ho vůbec ve svých nákresech nezmiňuje.
Pokud víte něco více, budu jen rád, když mi napíšete, jak to s tímto prvkem je.

Update: 29.10.2009Zničený objekt lehkého opevnění vz.36 u Náchoda mezi N-S 82 Březinka a N-S 83 Lázně

Lehké opevnění vz.36-BLehké opevnění vz.36-C se třemi střílnami